Elektromagnetické práškové brzdy

Elektromagnetické práškové brzdy:

– Pracovné napätie 24 V DC

– Pre dynamické krútiace momenty od 5 do 500 Nm

– Maximálne otáčky až 2500 ot/min, minimálne 40 ot/min

– Pre hriadele s priemerom do 55 mm

– Pracovná teplota do +100 °C