Elektromagnetické spojky a brzdy spínané pružinou

Elektromagnetické spojky a brzdy:

– Pracovné napätie 24 V DC

– Pre krútiace momenty od 2 do 12800 Nm

– Čas zopnutia od 10 ms

– Maximálne otáčky až 4500 ot/min u suchej , 3800 ot/min u mokrej

– Pre hriadele s priemerom do 130 mm