Elektromotory

Elektromotory:

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,09 až 22 kW, 2/4/6/8 pólu, IP55 izolačná trieda F, IEC56 až IEC160

– Trojfázové asynchrónne motory z liatiny 5,5 až 900 kW, 2/4/6/8 pólu, IP55 izolačná trieda F, IEC160 až IEC450

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,06 až 15 kW, 2/4/6/8 pólov, alebo dvojitá polarita 2/4, 2/6, 2/8, 4/6, 4/8, 6/8, IP55 izolačná trieda F, IEC50 až IEC132

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,30/010 kW až 52/14,5 kW, dvojitá polarita 4/6, 4/8, IEC80 až IEC250

– Jednofázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,18 až 2,2 kW, rýchlosti 2,4 , IP55 izolačná trieda F, IEC63 až IEC100

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,037 až 2,2 kW, s AC alebo DC brzdou, rýchlosti 2,4,6 , IP55 izolačná trieda F, IEC50 až IEC100, s možnosťou enkódera a cudzieho chladenia

– Brzdové trojfázové asynchrónne motory z liatiny 15 až 55 kW, 2/4/6/8 pólov, IP55 izolačná trieda F, veľkosti 180 až 280, s AC alebo DC brzdou 130 až 600 Nm

– Brzdové trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,12 až 18,5 kW, 2/4/6/8 pólov, IP55 izolačná trieda F, veľkosti 63 až 160, s AC alebo DC brzdou 2 až 200 Nm

– Brzdové trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka 0,06 až 26 kW, 2/4/6/8 alebo 2/4, 2/6, 2/8, 4/6, 4/8, 6/8 pólov, IP55 izolačná trieda F, veľkosti 56 až 160, s AC alebo DC brzdou, brzdový spomaľovač alebo parkovacia brzda 2 až 200 Nm

– Kompaktné trojfázové a jednofázové motory 0,27 až 9,2 kW, rýchlosti 2/4 alebo 2,4, IP54 izolačná trieda F, aj s DC brzdou

– Kompaktné trojfázové a jednofázové motory 0,25 až 15 kW, rýchlosti 2/4 alebo 2,4, IP54 izolačná trieda F, aj s DC brzdou

– Kompaktné trojfázové motory 1,5 až 25,8 kW, rýchlosti 2/4, 4/6 alebo 2, 4, 6, IP54 izolačná trieda F, aj s DC brzdou

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka so zabudovaným vektorovým a V/F meničom, IP54/IP65 triedy, zabudovaný EMC filter, brzdový modul.
Štandardné veľkosti 0,25 – 0,37 kW s jednofázovým meničom / 0,55 – 7,5 kW s trojfázovým meničom, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6, 8

– Trojfázové asynchrónne motory zo zliatiny hliníka so zvýšenou efektivitou,
Štandardné veľkosti IEC80 až IEC355, výkon 0,75 až 315 kW, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6

– ATEX 94/9/EC skupina 2, trieda 3D trojfázové motory pre zónu 22, veľkosti IEC56 až IEC355, výkon 0,09 až 315 kW, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6, 8

– Asynchrónne trojfázové a jednofázové motory chránené proti výbuchu (Ex symbol), veľkosti IEC56 až IEC160, výkon 0,09 až 18,5 kW, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6, 8 pre použitie v miestach s triedou 2 prach, plyn alebo para, pre zóny 1, 2(2G), 21, 22(2GD)

– Motory s optickým inkrementálnym enkóderom, veľkosti IEC56 až IEC450, výkon 0,09 až 900 kW, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6, 8

– Jednofázové a trojfázové motory s cudzím axiálnym chladením „IC416“, veľkosti IEC56 až IEC450, výkon 0,09 až 900 kW, verzia s jednou polaritou 2, 4, 6, 8