Hydraulické kotúčové brzdy

Hydraulické kotúčové brzdy :

– Tlakom oleja aktivované – pružinou deaktivované, alebo pružinou aktivované a olejom deaktivované

– Maximálny pracovný tlak oleja 100 bar

– Pracovná sila až 42.000 N

– Kontinuálna tepelná kapacita až 20 kW

– Použitie s minerálnym olejom SAE/ISO 46

– Pripojovací závit 1/8″ alebo 1/4″

– Pre kotúče hrúbky až 40 mm