Hydraulické modulárne brzdy

Hydraulické modulárne brzdy :

– Tlakom oleja aktivované – pružinou deaktivované, alebo pružinou aktivované a olejom deaktivované

– Maximálny pracovný tlak oleja 200 bar

– Pracovná sila až 270.000 N

– Kontinuálna tepelná kapacita až 80 kW

– Použitie s minerálnym olejom SAE/ISO 46

– Pripojovací závit 1/8″ alebo 3/8″ alebo 1/4″