Hydraulické servovalce

Hydraulické servovalce ISO 6020/2 :

– Maximálny tlak 200 bar

– Prevodník temposonický (max. 2000 mm), potenciometrický (max. 500 mm) alebo indukčný (max. 1000 mm)

– Pracovná teplota -20 °C až +70 °C

– Maximálna rýchlosť 2 m/s