Kombinované bezpečnostné brzdy

Kombinované bezpečnostné brzdy sa aktivujú pružinou, alebo tlakom vzduchu. S možnosťou kontinuálneho dobrzďovania.

– Maximálny pracovný tlak vzduchu 6 bar

– Pracovná sila až 11.620 N pri tlaku 6 bar

– Kontinuálna tepelná kapacita až 14 kW

– Pre kotúče hrúbky až 40 mm

– Pripojovací závit 1/2″ alebo 3/8″