Lineárne jednotky

Lineárne jednotky pre použitie v presných polohovacích systémoch baliacich, tlačiarenských a drevospracujúcich strojov.

Lineárne jednotky a ich príslušenstvo zahrňuje :

– Vyhotovenie s remeňovým pohonom a rolničkové vedenie, alebo koľajnicové vedenie

– Vyhotovenie s guličkovou skrutkou a guličkové lineárne ložiská, alebo koľajnicové vedenie

– Posuvné stoly s trapézovým / guličkovým pohonom a guličkové lineárne ložiská

– Rolničkové vodiace jednotky velikosti 6 / 10 / 20