Modulárny brzdový systém

Modulárny brzdový systém :

– Vyhotovenie ako vzduchom aktivované, alebo vzduchom deaktivované – pružinou aktivované

– Vyhotovenie pre kotúče s priemerom od 250 mm do 711 mm s hrúbkou 12,7 mm

– Pripojovací závit 1/8″

– Maximálny pracovný tlak vzduchu 6 bar

– Pracovná sila u trojitej kombinácie až 3.630 N pri tlaku 6 bar

– Kontinuálna tepelná kapacita až 3,9 kW