Napínak pod elektromotory

Napínak pod elektromotory:

– Vyhotovenie z pozinkovanej ocele pre veľkosti 63 až 180

– Vyhotovenie z fosfátovanej ocele pod uhlom 8° pre veľkosti 56 až 160

– Vyhotovenie z liatiny pre veľkosti 90 až 315