Plastové vedenie pásových reťazí

Vedenie pásových reťazí:

– Pre lamely 82,5 mm s polomerom 500 až 860 mm

– Pre lamely 114,3 mm s polomerom 550 až 650 mm

– Vedenie pre viac reťazí na zákazku

– Pre lamely 190,5 / 254 / 304,8 mm s polomerom 610 mm

– Špeciálne plastové profily pre pásové reťaze