Presné posuvové stoly

Presné stoly vo vyhotoveniach:

– Priame koľajnice

– Oblúkové koľajnice

– Lineárne stoly so skrýženými valčekmi

Vlastnosti:

– Vysoké stupne presnosti a veľké zaťaženia

– Vysoká tuhosť

– Maximálna dĺžka 1200 mm

Vyhotovenie v prémiovej kvalite.