Príslušenstvo pre montáž remeňov

Pre kontrolu montáže a nastavenia remeňov ponúkame:

– Manuálny snímač napnutia remeňov

– Elektronický snímač napnutia remeňov

– Nástroj k meraniu dĺžky remeňov