Príslušenstvo pre trapézové jednotky

Kategória, ktorá zahrňuje :

– Uťahovacie madlá s trapézovým závitom

– Presné sústružené trapézové skrutky a matice

– Prachovky na ochranu trapézových matíc pred znečistením

– Doplnkové prvky k trapézovým lineárnym stolom

– Trapézové skrutky obojsmerné

Samozrejmosťou je výroba trapézových dielov podľa dodanej dokumentácie s krátkym dodacím termínom.

K vyrobeným dielom poskytujeme materiálové certifikáty a protokol o meraní.