Profily pre kombinované ložiská

Profily pre kombinované ložiská:
1 – Štandardný vodiaci profil tvaru „U“
2 – Štandardný vodiaci profil tvaru „I“
3 – Presný vodiaci profil tvaru „U“
4 – Zváraný vodiaci profil tvaru „U“
5 – Zváraný vodiaci profil typu „I“