Údaje pružných elementov

Pružné elementy klasické vyhotovenie :

– Polyuretán 92° Shore A – pre max. krútiace momenty 15 až 17.100 N.m / -40°C až +90°C

– Polyuretán 95/98° Shore A – pre max. krútiace momenty 25 až 25.600 N.m / -30°C až +100°C

– Polyuretán 64° Shore D-F – pre max. krútiace momenty 32 až 32.000 N.m / -20°C až +100°C

Pružné elementy pre bezvôľové spojky pre hriadele s priemerom 9 až 55mm.