Trapézové moduly COMPACT STEEL

Lineárne posuvné stoly s trapézovou skrutkou z ocele.

S trapézovým závitom Tr10 až Tr60.

Maximálna odporúčaná dĺžka skrutky je 100-násobok jej priemeru.

S možnosťou nastavenia axiálnej vôle.

Aj v bezpečnostnom vyhotovení so signalizáciou.

Matica vyrobená z bronzu. Mobilná jednotka z nitridovanej ocele.

Uloženie skrutky z nitridovanej ocele s vloženým klzným puzdrom z bronzu, alebo s guličkovým ložiskom.