Trapézové polohovacie stoly, prevedenie K

Lineárne jednotky prevedenia K v prémiovom vyhotovení.

S trapézovým závitom Tr20 až Tr60. Určené pre vysoké zaťaženie.

Maximálna odporúčaná dĺžka skrutky je 100-násobok jej priemeru.

S možnosťou nastavenia axiálnej vôle, aj v bezpečnostnom vyhotovení.

Matica vyrobená z bronzu CuSn12 – 90/100 HB. Mobilná jednotka z nitridovanej ocele s ochrannými prvkami matice.

Uloženie skrutky z nitridovanej ocele s vloženým guličkovým ložiskom.