Valčekové reťaze – priame unášače

Valčekové reťaze – priame unášače :

– Jednostranné s jedným otvorom 06B až 24B

– Obojstranné s jedným otvorom 06B až 24B

– Jednostranné s dvoma otvormi 06B až 24B

– Obojstranné s dvoma otvormi 06B až 24B

Možnosť výroby z atypických materiálov a rôznych povrchových úprav.