Vodou chladené brzdy

Vodou chladené brzdy a spojky :

– Maximálny tlak vzduchu do 6 bar

– Pre dynamické krútiace momenty do 51.000 Nm

– Maximálne otáčky do 3.450 / min

– Pre hriadele s priemerom od 22 mm do 250 mm

– Tlak chladiacej vody od 2 bar do 4,5 bar