Volnobežky

Nesamostrediace voľnobežky – typ US, USNU, UF.
Samostrediace voľnobežky – typ GF, GV, GL, GLP … F7-D7, GL … F2-D2 / D3, GL … F4-D2, GL … F5-D2 / D3, GL-TR , GLG, GO, UK.
Voľnobežky sú vyhotovené v širokom rozmerovom a výkonovom rozsahu.
Využitie nájdu ako predstihové spojky, spínacie spojky, bezpečnostné spojky k zamedzeniu spätného chodu hriadele.
Pre bezproblémový chod je potreba dbať na správne mazanie a čistotu.
Voľnobežky sa vyrábajú od najmenších, s priemerom hriadele 8 mm, po najväčšie s priemerom hriadele 150 mm.